Eniten vaihtoehtoja mekaaniselle ja kemialliselle esikäsittelylle

Eniten vaihtoehtoja mekaaniselle ja kemialliselle esikäsittelylle

04.07.2023

Käytäntö on osoittanut, miksi esi- ja pintakäsittely on hyvä tehdä samassa paikassa: Asiakas teetti tuotteelleen esikäsittelyn muualla ja kuljetti sen Polttovärin tehtaalle avolavalla. Tällöin henkilökunta varmisti, tehdäänkö pintakäsittely tuotteen likaantumisesta ja suosituksesta huolimatta. Esikäsittely jouduttiinkin tekemään uudelleen, jolloin asiakkaan tavoittelema hyöty jäi toteutumatta. Yleensä Polttovärin asiakkaat ymmärtävät kuitenkin kokonaisvaltaisen palvelun laatuhyödyn:
– Kun kaikki vaiheet esi- ja pintakäsittelystä on tehty meillä, pystymme takaamaan laadun alusta loppuun. Tällöin laadun tarkkailu säilyy prosessin eri vaiheissa vähintään pyydetyn mukaisena, kertoo Kotimäki.

Esi- ja pintakäsittely sujuvasti saman katon alta

Polttovärillä laatu syntyy monilla maalauslinjoilla, joihin voidaan tarpeen mukaan jakaa ja siirrellä kuormaa. Kun tuotantolinjoja on useita, voidaan jokaiselle tuotteelle valita parhaiten soveltuva prosessi. Monipuolisuus onkin Polttovärin valttikortti:

– Meidän vahvuutemme on siinä, että pystymme tarjoamaan useita vaihtoehtoja sekä kemialliselle että mekaaniselle esikäsittelylle saman katon alta. Erilaisia esikäsittelymenetelmiä voidaan yhdistellä, jotta asiakkaalle saadaan kuhunkin vaatimustasoon sopiva lopputulos, kertoo Polttovärin tuotantopäällikkö Juha Autio.

Polttoväri tekee ainoana Suomessa Delta MKS®-sinkkihiutalepinnoitetta, johon löytyy monia eri pinnoitusmenetelmiä sekä erilaisia pintakäsittelyvaihtoehtoja, joilla voidaan vaikuttaa muun muassa korroosiokestävyyteen, väriin ja liukuominaisuuksiin. Sinkkihiutalepinnoituksen lisäksi jauhemaalaus ja märkämaalaus täydentävät pintakäsittelyn laajaa valikoimaa:

– Tekemistään ei tarvitse hajauttaa, kun hankinnat voi keskittää yhteen paikkaan, mikä sujuvoittaa tuotannon prosesseja ja pienentää myös hiilijalanjälkeä kuljetusten osalta. Meiltä löytyy kyllä kaikkeen ratkaisu, Kotimäki tiivistää.

Kehittämisinto kumpuaa kokemusvuosista

Aution ja Kotimäen mukaan Polttoväriltä löytyy aitoa intoa ja kiinnostusta kehittää jatkuvasti toimintaa: johto seuraa tarkalla korvalla alan uusimpia innovaatioita ja automaation tuomia mahdollisuuksia konekantaan. Tätä tukee läheinen yhteistyö kemikaalitoimittajien kanssa, joilta saadaan aina viimeisin tieto kemikaaleista ja maaleista. Heidän kanssaan ratkotaan usein asiakkaiden puolesta haasteita, joissa vaatimukset ovat koko ajan koventuneet.

– Yhteistyömme on jatkuvaa dialogia. Saatamme hyödyntää heitä välillä myös testilaboratoriona, ja he saavat taas vastavuoroisesti hyödyntää meitä. Haluamme pysyä edelläkävijöinä myös kestävämpien ratkaisujen etsinnässä. Emme halua tyytyä helppoihin ratkaisuihin, summaavat Autio ja Kotimäki.

Ammattitaidon perustana on kokenut henkilökunta: työntekijöillä on keskimäärin yli 10 vuotta takana Polttovärillä. Lisäksi matala hierarkia ja letkeä työyhteisö tekevät helpoksi tiedon jakamisen.

– Ratkaisemme päivittäin asiakkaiden uudenlaisia haasteita tällä osaamis- ja tietopaletilla, joka yritykseen on kertynyt vuosikymmenien aikana. Työskentelytavat ja -metodit on hiottu huippuunsa, ja kaikilla onkin monipuolisesti tietoa eri osa-alueista, kertoo linjavastaava Heidi Tirkkonen Polttoväriltä.

Pitkä kokemus toimii perustana jatkuvalle kehittämiselle, johon liittyy myös vahva halu päästä vaikuttamaan jo tuotteiden suunnitteluun. Autio ja Kotimäki kokevatkin, että Polttovärillä on tällä osa-alueella huomattavasti annettavaa:
– Kun tuote on lähtökohtaisesti suunniteltu niin, että se voidaan esimerkiksi sujuvasti ripustaa pintakäsittelyä varten, saadaan paras lopputulos. Meillä on joitakin pilottiprojekteja takana, mutta haluamme jatkossa ehdottomasti syventää tätä osa-aluetta.