Markkinajohtajan tuotteella Suomen kestävin sinkkihiutalepinnoite

Markkinajohtajan tuotteella Suomen kestävin sinkkihiutalepinnoite

04.08.2023

Sinkkihiutalepinnoitteen ohuella kalvolla saadaan erityisen hyvä korroosionkestävyys. Polttoväri tarjoaa Suomessa ainoana Delta MKS® -sinkkihiutalepinnoitetta, joka kestää haastaviakin olosuhteita.

Polttovärin tarjoama sinkkihiutalepinnoite on osoittautunut ylivoimaiseksi ominaisuuksiltaan: se kestää hyvin kulutusta, säänvaihteluita ja lämpöä. Se myös mahdollistaa erilaisia väri- ja pintavaihtoehtoja sekä sopii useimmille metallisille materiaaleille.

– Sinkkihiutalepinnoitteella saavutetaan erittäin hyvä korroosiosuoja, vaikka se voi olla jopa seitsemän kertaa ohuempikin kuin esimerkiksi kuumasinkki.  Esi- ja pintakäsittelylle löytyy myös runsaasti erilaisia vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä riippuen pinnoitettavien kappaleiden käyttötarkoituksesta ja vaatimuksista, kertoo Polttovärin tuotantopäällikkö Juha Autio.

Polttoväri on Suomen ainoa ja jopa Pohjoismaidenkin tasolla harvinainen toimija, joka tarjoaa Delta MKS® -sinkkihiutalepinnoitetta. Tulevaisuudessa suunta on yhä enenevissä määrin Pohjoismaihin ja muualle ulkomaille.

– Tällä hetkellä asiakaskunta on pääosin suomalaista, mutta meiltä löytyy jo joitakin ulkomaisiakin asiakkaita, kertoo Polttovärin toimitusjohtaja Hannu Kotimäki.

Sinkkihiutalepinnoite sopii lähes kaikille teollisuuden aloille

Sinkkihiutalepinnoitteen käyttökohteet ovat laajat. Pinnoitetta käytetään kaikilla teollisuuden aloilla: uusiutuvaan energiaan, maa- ja merikulkuneuvoihin sekä erilaisiin rakennuksiin. Pinnoitettavien tuotteiden koot ja muodot vaihtelevat merkittävästi: tuotteet voivat olla esimerkiksi ruuveja, koteloita, jousia tai erilaisia isoja tai pieniä kiinnitystarvikkeita. Pinnoitus voidaan suorittaa Polttovärillä kolmella eri menetelmällä.

– Kastolinkous tehdään eräänlaisessa korissa ja se sopii pienille tuotteille, kuten ruuveille. Kastomaalauksella taas saavutetaan tasainen pinta geometrisesti haastavillekin kappaleille. Ruiskutusta käytetään taas isokokoisemmille kappaleille. Olemme huomanneet, että ruiskutuksen kysyntä on ollut nousussa viime vuosina, Autio kuvailee.

– Lisäksi se voi olla vastoin yleistä käsitystä myös hinnaltaan edullisempi, koska pinnoitettaessa kappaletta ei tarvitse erikseen suojata eikä näin ollen työtunteja kulu siihen, Kotimäki lisää.

Esi- ja pintakäsittely sujuvasti samasta tehtaasta

Usein sinkkihiutalepinnoite saattaa osoittautua parhaaksi vaihtoehdoksi, vaikka kohde olisi herkästi kuluva. Käytäntö on myös osoittanut, että hyvinkin ahdaskin sovitus saadaan tehtyä ohuella pinnoitteella.

– Sinkkihiutalepinnoitetta hyödynnetään esimerkiksi autojen pohjarakenteissakin, vaikka sen kulutus on suhteellisen kovaa. Pinnoite lisää myös monissa koneissa huoltovarmuutta, kun pultit ja ruuvit saadaan auki ongelmitta pinnoitteen vuoksi, Autio täsmentää.

Polttoväri hoitaa tuotteiden esi- ja pintakäsittelyn omassa tehtaassaan, mikä on yritykselle ja sen asiakkaille oleellinen etu: logistiikkakustannuksissa säästetään, työn laatu säilyy tasaisena ja työnkulku on sujuva. Polttovärillä noudatetaan myös sinkkihiutalepinnoituksessa aina yleisiä standardeja.

– Pinnoite soveltuu niin isoille sarjoille kuin yksittäisille kappaleille. Mielellämme testaamme sinkkihiutalepinnoitetta myös aivan uusiin, vaativiinkin tuotteisiin, joihin tarvitaan mittatarkkaa pinnoitusta, heittää Kotimäki.

Tutustu Polttovärin sinkkihiutalepinnoituksen ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin tarkemmin täällä: https://www.polttovari.fi/sinkkihiutalepinnoitus/