Esikäsittelyn tarkoituksena on valmistella tuote maalattavaan kuntoon ja poistaa epäpuhtauksia. Esikäsittelyn vaiheet ja kemikaalit valitaan aina kappaleen käyttötarkoituksen, materiaalin ja koon mukaan. Kokemuksemme ansiosta näemme nopeasti, millaisen esikäsittelyn kappale vaatii. Esikäsittelemme kappaleet standardin SFS-EN ISO 12944 C1-C5-M mukaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Jos kappaleesta halutaan poistaa rasvajälkiä, aloitetaan kemiallisella esikäsittelyllä. Kemiallisten aineiden valinnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi maalin tarttuvuuteen, kappaleen korroosiokestävyyteen, sähkönjohtavuuteen tai eristävyyteen. Kemiallinen esikäsittely tehdään joko upottamalla, rumpulinjassa tai suihkulinjassa. Upottaminen tarkoittaa sitä, että kappale upotetaan kemikaalialtaaseen. Rumpulinjassa kappale laitetaan ensin rumpuun ja upotetaan sen jälkeen altaaseen, jossa rumpu pyörii ja aine tarttuu pyörivässä liikkeessä kappaleeseen. Suihkulinjassa kappaleeseen suihkutetaan aine yksittäisripustettuna.

Mekaaninen esikäsittely tehdään tarvittaessa kemiallisen esikäsittelyn jälkeen. Mekaanisen esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa ruoste ja epäpuhtaudet sekä antaa hyvä tartunta pintakäsittelylle. Mekaaninen esikäsittely tehdään joko suihku- tai sinkopuhdistuksena. Suihkupuhdistuksessa puhdistusrakeet singotaan ilmanpaineella kappaleeseen. Sinkopuhdistus taas tehdään suljetussa kaapissa, jossa puhdistusrakeet singotaan keskipaikoisvoiman avulla kappaleen pintaan.

Keskustelemme mielellämme eri vaihtoehdoista asiakkaidemme kanssa ja jaamme osaamistamme esikäsittelystä ja siinä käytettävistä kemikaaleista.

Lue lisää Ajankohtaista-osiostamme: Eniten vaihtoehtoja mekaaniselle ja kemialliselle esikäsittelylle

 

Esikasittely pikkukuva