Laatu ja ympäristö

Noudatamme tarkkaa sisäistä laadunvalvontaa. Käytössämme on suolasumukaappi, jolla testaamme kappaleiden korroosiokestävyyttä. Suolasumukaapissa nopeutetaan korroosioprosessia ja tulokseksi saadaan tuntimäärä, kuinka paljon mikäkin pinnoite ja esikäsittely-yhdistelmä kestää rasitusta. Meillä on myös oma laboratorio, jossa tarkkailemme päivittäin, että esikäsittelyn kylpyjen pitoisuudet ovat kemikaalitoimittajan vaatimusten mukaiset.

Polttovärin henkilökunta on koulutettu vastaamaan kemikaalien käsittelystä. Kemikaalien käsittelyyn on koulutetut vastuuhenkilöt. Huolehdimme ympäristön puhtaudesta, sillä prosessivedet käsitellään ympäristöluvan mukaisesti omassa jätevedenpuhdistamossamme.

Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme myös työturvallisuusasioissa. Uudet työntekijät perehdytetään työtehtäviinsä ja perehdytystä syvennetään työssäolon aikana. Välitämme yhdessä asioista ja pidämme huolta toisistamme. Yhteisöllisyys on Polttovärin kantava voima.

Polttovärillä olevat laatu- ja ympäristösertifikaatit:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001

Toimintapolitiikka on saatavilla pyydettäessä.